Otkrivanje Burnuma: Rimski carevi u posjetu vojnom logoru na desnoj obali Krke!

Vjeruje se da su carevi Trajan i Hadrijan tijekmom boravka u Dalmaciji posjetili i Burnum | Foto: NP Krka

Rimski arheološki lokalitet Burnum iznjedrio je mnoštvo počasnih i građevinskih natpisa na kojima se spominju rimski carevi ili pak pripadnici carske obitelji, a povijesni izvori svjedoče da su neki carevi i osobno posjetili Burnum na svojim putovanjima u istočne provincije.

Može se pretpostaviti da su već car August i njegov nasljednik Tiberije u nekom trenutku boravili u Burnumu. Naime, vojni punkt u Burnumu zasigurno je već postojao u vrijeme Augustovih pohoda na Dalmaciju, a privremeni logor i za ustanka dvaju Batona, čije je gušenje predvodio car Tiberije, koji je tada bio istaknuti vojskovođa.

Također, o važnosti Burnuma za vladavine julijevsko-klaudijevske dinastije svjedoči i činjenica da je u Burnumu boravio i Druz Julije Cezar, sin i prijestolonasljednik cara Tiberija, kojeg je otac poslao u Ilirik kako bi stekao naklonost vojske i priviknuo se na vojnički život.

Vojni logor Burnum imao je posebno značenje i za cara Klaudija, kojemu su dalmatinske legije omogućile ostanak na vlasti. Legionari stacionirani u vojnim logorima Burnum i Tilurij odigrali su ključnu ulogu u sprječavanju Skribonijana da uzurpira tron. Ta je pobuna imala dalekosežne posljedice u provinciji Dalmaciji.

Car Klaudije, svjestan potencijalne opasnosti koju predstavljaju dalmatinske legije, nastojao je udobrovoljiti islužene i aktivne vojnike osnivanjem veteranskih naselja, dodjeljivanjem počasnog naslova Claudia Pia Fidelis dalmatinskim legijama i opsežnom rekonstrukcijom vojnog logora Burnum, u sklopu koje je izgrađen amfiteatar za zabavu vojnika.

U vrijeme cara Vespazijana u Burnumu je boravila IV. legija Flavia Felix, koju je upravo on formirao i dodijelio joj svoje obiteljsko ime
Flavia. Iz toga perioda potječe i njegov natpis pronađen u burnumskom amfiteatru koji svjedoči da je rekonstrukcija amfiteatra bila njegova osobna donacija.

Burnum je zasigurno posjetio car Trajan na putu prema Daciji. Dački ratovi detaljno su, kao njegovo najveće vojno postignuće, zabilježeni na Trajanovu stupu u Rimu, na kojemu se mogu uočiti i prikazi dalmatinskih gradova, među njima i Burnuma.

Nakon Trajana Dalmaciju je posjetio i car Hadrijan. Vjeruje se da je tom prilikom posjetio i Burnum. Moguće je da je kroz Dalmaciju prolazio u dva navrata, prvi put 118. godine na povratku iz Sirije, drugi put, sigurno, za vrijeme drugog velikog putovanja 121. – 125. godine, o čemu svjedoči tzv. geografski novac ili novac putovanja s natpisom exer(citus) delmaticus.

Najkasnije u Hadrijanovo doba Burnum je dobio gradski status. Sudeći prema natpisima, terminus ante quem toga događaja je 118. godina. Svakako je trebalo imati dobre veze u carskoj palači ili iskoristiti povoljan trenutak poput carskog proputovanja da bi nevelika zajednica postala grad.

Nagađamo da je važnu ulogu u tom postignuću odigrao najbolji Hadrijanov general, Sekst Minucije Faustin Julije Sever (Sextus Minicius Faustinus Iulius Severus), rođen u koloniji Aequum (Čitluk kod Sinja).

Njegova blistava senatorska karijera zabilježena je na natpisu postavljenom u Burnumu, a budući da mu je počast iskazalo gradsko vijeće, slutimo da je razlog tomu njegov utjecaj na cara Hadrijana glede postizanja gradskog statusa Burnuma.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)